Product Tag - تنظیم ترازوی دیجیتال خانگی

  • ترازوی پرسونال

    0 out of 5

    یکی از وسایل منزل که برای هر خانواده ایی لازم است ترازو برای وزن کردن افراد خانواده می باشد. شما بایستی برای سلامت خود هر چند وقت یک بار خودتان را وزن کنید تا اگر اضافه وزن یا کم وزنی دارید برای آن راه حلی پیدا کنید. ترازوی پرسونال PERSONAL SCALE به شما کمک می کند تا بیشتر به وزن و سلامتی خود بیاندیشید.

    تومان